Mírné svařování ocelových
Mild svejsning ståltråd
Milde stalen lasdraad
Mild steel welding wire
Fil de soudage acier doux
Milde Stahl Schweißdraht
Mite filo d
Milde sveising stålwire
Arame aço leve
Uşoară sârmă din oţel de sudare
Мягкая проволока стальная сварочная
Alambre de soldadura acero templado
Milda stål svetstråd
Hafif Çelik kaynak Tel
 
Svářecí materiál

Mírné svařování ocelových

Mírné svařování ocelových Mírné svařování ocelových Mírné svařování ocelových

Typ: Ocel, sva?ovací drát
Pr?měry: 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, atd.
Bod tání: 2000
Hmotnost: 20 kg
Materiál: korozivzdorná ocel

Ocel sva?ovací drát je obrobeny na discoid nebo rod jako obrazec za poskytnutí ur?ité metody. To je pou?ita jako sva?ovací metody jako tungsten arc inertní plyn sva?ování (TIG) a Ru?ní obloukové svá?ení (GMAW). Musíme p?ijmout pokro?ilé mědi ?elí technologie provádět antikorozní úpravě na sva?ovací dráty, které zaji??uje sva?ovací drát ulo?ena déle a mol a rez v suché a větrané prost?edí. Ale sva?ovací drát je apt k urychlení rezavymi stopami v nep?íznivych okolností bez p?ísné ?ízení v skladování a pou?ití procesu, ktery má vliv na sva?ování postup a mechanickych vlastností.

Proto prosím, dávejte pozor na následující varuje v pou?ívání a skladování:

1. Sva?ovací dráty ve skladech by měl byt suché a větrané podmínky (návrh: sklady teplota je 10~40oC, maximální relativní vlhkost 60 %); vyhnout se vlhky, pokles kapaliny, jako jsou voda, kyseliny, alkalické a nestálé a ?íravé zále?itosti, a co víc, nevhodné ukládat sva?ovací dráty do skladu, kde tyto zále?itosti koexistovat v;

2. Sva?ování drátu by měl byt kladen na d?evěnych paletách, d?evěné nebo kovové police a není t?eba p?ímo na podlahu nebo pevně utla?ovanych ke zdi (vzdálenost od sva?ovací drát na podlahu nebo zdi je nejméně 250 mm);

3. P?eru?ení nebo ztratí antirust balí?ek p?i ukládání nebo p?epravuje, sva?ovací dráty, zejména vnit?ní balí?ky nap?íklad antirust papíry a plastovych sá?k?;

4. P?esvěd?te se, zda vyu?ít a? sva?ovací drát po utěsnit co nejd?íve (do dvou dn?). Jakmile světlé sva?ovací dráty vystavit p?ímo ve volné krajině, antirust ?as se vyrazně sní?í (zejména v prost?edích vlhká a ?íravé);

5. Rozdat, sva?ovací drát podle principu "first-in first-out", aby zkrátit období akcií-li to mo?né;

6. Ulo?ení sva?ovacích drát? podle kategorie a specifikace, zabránění zneu?ití.

Language: | český | danske | Nederlands | English | française | Deutsch | italiano | norske | português | român | русский | español | Švédsky | Türk
Email : ebiz@ctia.com.cn  
Copyright©2001 - 2011 CTIA E-biz Center All Rights Reserved